ANSYS-FLUENT

ژانویه 31, 2017

بررسی جریان در سرریزهای لبه تیز با نرم افزار فلوئنت

همانطور که می دانید سرريزها يکي ازوسايل اندازه گيري دبي مجاري روباز مي‫باشد. سرريزها به دو نوع لبه پهن ولبه تيز تقسيم مي شوند. سرريز لبه […]
دسامبر 29, 2016

بررسی روند استهلاکی جریان در پایین دست سدها با فلوئنت

برای کنترل سرعت جریان در پایین دست سد از روشهای مختلفی می توان استفاده نمود که این روش ها را در سه دسته می توان تقسیم […]