آموزش تخصصی به صورت خصوصی و گروهی، مشاوره و انجام  پروژه های دانشگاهی و تحقیقاتی در زمینه مهندسی دریا، مهندسی عمران با گرایش های آب، سازه دریایی و سازه هیدرولیکی، سازه و … با نرم افزار های FLOW-3D ، FLUENT، ABAQUS، SAP، ANSYS CFX، ANSYS AQWA توسط مدرس دانشگاه و مدرس موسسات آموزشگاهی

 

برخی از عناوین موضوعات و پروژه های مختلف به شرح زیر است:

مدلسازی هیدرودینامیک جریان در رودخانه‌‌ها، سازه‌‌های هیدرولیکی و سازه دریایی (سرریز پلکانی، مرکب و اوجی، سد، آبشکن و آبگیر، موج شکن توده سنگی، شیب دار و شناور، اسکله شمع و عرشه – سپری – وزنی، توربین های فراساحلی، مبدل های جاذب نقطه ای، مبدل های تولید توان، پایه های پل، گروه پایه، پخش آلودگی و بررسی غلظت، مدلسازی بندر، آبشستگی، سکوهای دریایی ثابت، کانال های قوسی، رودخانه های پیچانرود، شکست سد، پرش هیدرولیکی، حوضچه آرامش، استهلاک انرژی، کاویتاسیون، سکوهای شناور، جریان های چند فازی، شناورها، تحلیل دو بعدی و سه بعدی، CFD، دینامیک سیالات محاسباتی، جریان روی ایرفویل، فرسایش و رسوب گذاری، دیدگاه اویلری، روش VOF و MIXTURE، بررسی زبری، جریان روی دایک های ساحلی و شیب شکن، هدلند و آبسنگ مصنوعی، استهلاک انرژی، مهاربندی و مورینگ، محاسبه سرریزی روگذری و بالاروی موج روی سازه ها، ورود هوا، سدهای خاکی، پدیده اسلوشینگ در مخازن نفتی، محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی ناشی از موج و جریان روی سازه، سد بتنی وزنی و برج های آبگیر، بالاروی و سرریزی موج، انواع تئوری های موج منظم و نامنظم، تحلیل طیفی-مدلهای آشفتگی K-e، RNG، LES، RSM)
توسط کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه های دریایی